Po co zawracać sobie głowę słuchowiskiem dźwiękowym?* Eliza Matusiak ze stopniem doktora!

Eliza Matusiak w doskonałym stylu obroniła rozprawę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim. Kolejna członkini Audionomii, przewodnicząca Rady Fundacji, ze stopniem doktora! Wielka to dla nas radość i duma, nadzieja, że zagadnieniom audio, które do pewnego stopnia determinują współczesną kulturę, badacze poświęcać będą coraz więcej uwagi. Dysertacja Elizy dotyczy zagadnienia niezwykle aktualnego i bardzo atrakcyjnego dla odbiorcy – słuchowiska interaktywnego. Czym ono jest? Czy może istnieć bez nowych technologii? I czy tradycyjne słuchowisko, nadawane w starym stylu przez radio, przy nim traci czy zyskuje? Między innymi na te pytania Eliza odpowiada w swojej pracy pt. „Gdy słuchacz staje się użytkownikiem. O sytuacji komunikacyjnej fikcjonalnych dzieł audialnych”. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Moniki Worsowicz, prof. UŁ oraz dr Joanny Bachury-Wojtasik (promotora pomocniczego).

Czwartek, 27.04., okazał się świętem nie tylko Elizy Matusiak, której kilkuletnia praca naukowa, została zwieńczona publiczną obroną rozprawy doktorskiej, ale było to także święto całej społeczności badaczy radia i przekazów audio w Polsce, bowiem w szeregi profesjonalistów (a nie ma ich wcale tak wielu) trafiła kolejna pani doktor. Recenzentami w postępowaniu byli Pani dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, Pani dr hab. Grażyna Stachyra, prof. UMCS oraz Pan prof. dr. hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zarówno w recenzjach, jak i podczas obrony, podkreślano elokwencję badaczki, zaangażowanie i osiągnięcia, które śmiało wykraczają poza oczekiwania stawiane pracom doktorskim i doktorantom. Niezwykle cieszy fakt, że prof. Doliwa, wybitna badaczka radia społecznego o międzynarodowym autorytecie, wyraźnie zaznaczyła fakt, iż praca Elizy na rzecz Fundacji Audionomia jest ważnym przedsięwzięciem, integrującym i scalającym środowisko praktyków i teoretyków.

Mamy wielką nadzieję, że dysertacja w nieco zmienionej formie ukaże się niedługo w formie książki wydanej w międzynarodowym wydawnictwie. Dlaczego w międzynarodowym? Bowiem materiał badawczy jest głównie anglojęzyczny (10 produkcji w języku angielskim, 3 – po polsku). Badane słuchowiska interaktywne odsłuchiwane mogą być przy użyciu przeglądarek internetowych, aplikacji na smartfon i głośników interaktywnych. Badaczka w swych rozważaniach wychodzi od stawiania fundamentalnych pytań dotyczących współczesnej kultury, jej przemian, zwrotu w stronę oralności i jej artefaktów. Badaniami potwierdza tezy, że słuchowisko interaktywne stanowi nową, inną, specyficzną odsłonę dzieł teatru wyobraźni, ale nie jest ono sprzeczne z wzorcem gatunkowym tradycyjnego słuchowiska radiowego, a raczej jest jego rozwinięciem. Interaktywny teatr wyobraźni cechuje się ergodycznością, co może implikować nowe wrażenia odbiorcze. Słuchowisko w formie interaktywnej łączy bowiem w sobie cechy gatunkowe „dźwiękowego teatru” i hipertekstu.

Radio jest medium intymnym, które oddziałuje na słuchacza poprzez zmysł słuchu, jednak, jak podkreślał Marshall McLuhan, radio przemawia przede wszystkim do zmysłów i w pełni je angażuje, a dzieje się tak za sprawą nawiązywania nici porozumienia między lektorem, autorem dzieła, jego bohaterami i słuchaczami. Zmiany technologiczne, rozwój internetu i narzędzi, przy pomocy których słuchanie staje się możliwe w różnym miejscu i czasie, nierzadko zyskuje także interaktywny potencjał, co poszerza możliwości artystyczne i wachlarz formalnych rozwiązań, jakie stają przed twórcami i odbiorcami.

Zachęcamy Państwa do swoistej zabawy z tym gatunkiem audio-opowieści. Na początek proponujemy „Od A do Zet” – w odsłonie linearnej bądź nie… A kto jest autorem scenariusza, reżyserem i realizatorem?… Zachęcamy do odwiedzenia strony HOME | home (odadozet.wixsite.com)

Eliza Matusiak z siostrą Julią i rodzicami
Nadszedł też czas na gratulacje od Studentów, którzy licznie przybyli na obronę cenionej i lubianej wykładowczyni

Autorka tekstu: Joanna Bachura-Wojtasik

* “Why bother with audio drama?” Leslie Grace McMurtry.

This website uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.