"Słuchaj uważnie"

Lekcje uważnego słuchania w szkołach

Słuch jest pierwszym zmysłem, dzięki któremu odbieramy otaczającą rzeczywistość. Dziecko, zanim zobaczy twarze rodziców, usłyszy ich głosy już w łonie matki. Słuchanie jest tak naturalne jak oddychanie, słuchanie pobudza wyobraźnię i uczy wrażliwości na świat, ludzi i zwierzęta.

Świadomi siły dźwięku i jego wartości, ale także tego, jak wielkie znaczenie dla rozwoju człowieka od pierwszych lat ma uważne i głębokie słuchanie, proponujemy cykl zajęć, których celem jest uwrażliwienie na akustyczną warstwę rzeczywistości. Przygotowany przez nas program zajęć akustycznych został stworzony w oparciu o podstawę programową, a zamierzone cele edukacyjne wpisują się w efekty kształcenia odpowiednie dla trzech poziomów edukacji: przedszkolnego, szkoły podstawowej na poziomie klas 1-3 i poziomie klas 4-8.

fot. Małgorzata Biernat

Proponowane przez nas zajęcia mają na celu m.in:

  • pomóc głębiej i bardziej świadomie odbierać otaczającą rzeczywistość;
  • pomóc zrozumieć siłę dźwięku, zawarte w nim informacje, np. plany dźwiękowe, audioscenografię, ruch, ekspresję;
  • wspierać w dostrzeganiu różnorodności i wartości środowiska naturalnego, a także bogactwa akustyki miasta i zdobyczy technologicznych;
  • wspierać w wyrażaniu emocji z wykorzystaniem tonu głosu, intonacji, akcentów, ale także przy użyciu dźwięków onomatopeicznych;
  • wspierać w rozumieniu emocji wyrażanych przez innych;
  • uwrażliwić na własną wypowiedź i wypowiedź konstruowaną przez innych, a co za tym idzie wspierać budowanie szacunku do siebie i innych;
  • uwrażliwić na wartości etyczne poprzez słuchanie opowieści poruszające takie tematy.

Nasza oferta

Cykl zajęć może być zrealizowany w formie pojedynczych dłuższych warsztatów, ale także spotkań cyklicznych, w tempie wyznaczonym przez szkołę. Zajęcia dostosowane są do odpowiedniego poziomu edukacji, a szkoła może wybrać z szerokiej propozycji zajęć te, które zdaniem nauczycieli pomogą w osiągnięciu najważniejszych dla uczniów celów. Proponowane zajęcia mają różny charakter i w różnym stopniu aktywizują dzieci/młodzież. Część zajęć odbywa się w sali z użyciem odpowiedniego zapewnionego przez nas sprzętu, inne zajęcia wymagają wycieczki akustycznej. Proponujemy także spotkania, które pozwolą na zdobycie nowych praktycznych umiejętności, a także poznanie reportażu radiowego jako swoistego filmu akustycznego.

Pamiętajmy, świat jest dźwiękiem! Chcesz go dokładniej poznać i zrozumieć, spotkaj się z nami.

This website uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.