"Słuchaj aby zrozumieć. Audioedukacja dla szkół". Premiera opracowanej przez nas książki wiosną 2024!

Czym jest słuch? Do czego służy? Jak na nas wpływa? Hałas powoduje obniżenie koncentracji, a nawet ubytek słuchu. Od września, przez kolejnych 10 miesięcy, nasze dzieci, każdy dzień spędzają w pełnej odgłosów szkole. Duże natężenie tonów, dźwięków, nadużywanie narzędzi elektronicznych takich, jak tablety, smartfony, komputery, powoduje utratę koncentracji i zaangażowania. Dźwięk ma ogromny wpływ na nasze życie. Fundacja Audionomia zwraca uwagę
na ten problem i stawia na naukę uważnego słuchania. Opracowaliśmy pionierski w Polsce bezpłatny podręcznik z audioedukacji dla szkół.

 

Tracimy słuch

Według WHO*, do 2050 roku z ubytkami słuchu będzie zmagała się co czwarta osoba na świecie. Według specjalistów ryzyko dotyczy coraz młodszych osób. “To efekt życia w hałasie”.
Nasze uszy są narażone na setki dźwięków i nieustanne bodźcowanie. Jeżeli dołożymy do tego komputery, tablety, smartfony, to mamy gotowy przepis na brak wyciszenia, trudności w skupianiu i kłopoty z komunikacją.

 

Po co nam słuch?

Słuch to bardzo ważny ludzki zmysł, którego głównym zadaniem jest komunikowanie się z innymi ludźmi. Nasze uszy odbierają otaczające nas dźwięki, które są przekształcane w sygnały nerwowe i przekazywane do mózgu. W ten sposób rozpoznajemy różne rodzaje dźwięków, takie jak mowa, muzyka, czy hałas i tym samym identyfikować zagrożenia. Dzięki słuchowi możemy również budować więzi, relaksować się lub pobudzać.

 

Zamknij oczy i słuchaj

Świadomi siły dźwięku i jego wartości, ale także tego, jak wielkie znaczenie dla rozwoju człowieka od pierwszych lat ma uważne i głębokie słuchanie, proponujemy książkę, która pomoże wprowadzić do szkół zajęcia z uważnego słuchania i uświadamiania, jak dźwięk wpływa na nas i nasze życie. Słuch jest pierwszym zmysłem, poprzez który odbieramy świat. Niestety jest też zmysłem, o którego potrzebie pielęgnacji szybko zapominamy. Na co dzień zwycięża obraz. Naukowcy zauważają, że, żyjemy w czasie zwrotu audytywnego, jednak ten zwrot ma – w większości – powierzchowny charakter. Badacz dźwięku Julian Treasure wyrokuje, że współcześnie tracimy zmysł słuchu, zapamiętujemy tylko 25 procent tego, co usłyszymy. Barwa głosu, tempo, intencja – to elementy, na które użytkownicy kultury audiowizualnej stają się mniej czuli. Wniosek jest czytelny – uważnego słuchania należy uczyć.

 

Audioedukacja na różnych poziomach kształcenia. Kompendium wiedzy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Nauka słuchania możliwa jest nie tylko na lekcjach muzyki, ale języka polskiego, przyrody, fizyki, godzinie wychowawczej czy nawet matematyce. Audioedukacja wpisuje się w program kształcenia na różnych etapach edukacji. Celem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy dla nauczycieli na temat audioedukacji. Wiedza teoretyczna i zbiór praktycznych ćwiczeń, a także propozycje słuchowisk i reportaży dźwiękowych zawartych w podręczniku pomogą wprowadzić do przedszkoli i szkół podstawowych zajęcia z edukacji dźwiękowej zgodnie z
treściami podstawy programowej. Celem bezpośrednim jest przekazanie wiedzy i narzędzi edukatorom, ale także uświadomienie, jak ważna jest audioedukacja od pierwszych lat edukacji.

Rezultaty:

  • pomoc dzieciom i młodzieży w głębszym i bardziej świadomym odbieraniu otaczającej rzeczywistości;
  • pomoc uczniom w zrozumieniu siły dźwięku, zawartych w nim informacji, np. plany dźwiękowe, audioscenografię, ruch, ekspresję;
  • wsparcie w dostrzeganiu różnorodności i wartości środowiska naturalnego, a także bogactwa akustyki miasta i zdobyczy technologicznych; wspiercie odbiorców w wyrażaniu emocji z wykorzystaniem tonu głosu, intonacji, akcentów, ale także przy użyciu dźwięków onomatopeicznych;
  • pomoc w rozumieniu emocji wyrażanych przez innych;
  • uwrażliwienie na własną wypowiedź i wypowiedź konstruowaną przez innych, a co za tym idzie budowanie szacunku do siebie i innych; uwrażliwienie na wartości etyczne;

Po opublikowaniu  bezpłatne egzemplarze książki zostaną dostarczone do 3000 edukacyjnych placówek publicznych. Na stronie www Fundacji (zakładka “dla nauczycieli”) znajdziecie bezpłatne audiomateriały, do samodzielnego wykorzystania przez edukatorów. Do udziału w projekcie zgłosili się tacy twórcy, jak Marcin Dymiter czy Izabela Dłużyk. W ciągu kilku następnych lat planujemy dotrzeć do pozostałych szkół publicznych i prywatnych oraz przedszkoli w Polsce.

 

O Fundacji Audionomia

Organizacja powstała w 2021 roku. Tworzą ją byli i obecni reportażyści dźwiękowi, a także badaczki gatunku reportażu oraz dokumentu artystycznego z całej Polski, m. in: Katarzyna Michalak, Magdalena Świerczyńska-Dolot, Bartosz Panek, Joanna Bachura-Wojtasik, Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, Eliza Matusiak, Kinga Sygizman, Anna Dudzińska, Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Wanda Wasilewska. Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji mają wieloletnią praktykę w pracy z opowieścią dźwiękową, z człowiekiem i jego emocjami. Są
laureatami wielu prestiżowych nagród w dziedzinie reportażu dźwiękowego, w tym najważniejszych wyróżnień światowych i europejskich, takich jak Prix Italia (radiowy Oscar), Prix Europa, Prix Bohemia, Premios Ondas czy Medalu Urti. Większość swojego zawodowego życia, słuchają świata i drugiego człowieka….

Fundacja organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Reportażu Dźwiękowego, a także Konkurs na najlepszy reportaż dźwiękowy w Polsce „Audionomia Award”. We współpracy z ekologami akustycznymi Audionomia informuje o skutkach smogu akustycznego, zagrożeniach wynikających z nieumiejętności uważnego słuchania, a także działa u podstaw – prowadzi warsztaty uważnego słuchania w szkołach, przedszkolach i na uczelniach w całej Polsce. Świadomi zagrożeń współczesnego „niewysłuchanego” świata, członkowie Fundacji chcą wrócić do
korzeni, uruchomić pierwotny zmysł słuchu.

Z wprowadzenia do książki:

W naszym kraju jest ponad piętnaście tysięcy szkół podstawowych, do tego dochodzą placówki prywatne i przedszkola. Placówki rozsiane po różnych małych i większych miejscowościach łączy jedno – brak audioedukacji, czyli nauki uważnego, skupionego, pogłębionego słuchania. Doświadczenia członków Fundacji udowadniają, że uważnego słuchania można i trzeba się nauczyć. Powoli, krok po kroku. W tej książce będziemy trzymać Cię za rękę, dzięki opracowanym przez nas scenariuszom zajęć dla dzieci. Zaproponujemy bibliografię, abyś mógł zgłębić
swoją wiedzę w zakresie teorii dźwięku i zmysłu słuchu. Podpowiemy narzędzia, aplikacje, gry dźwiękowe i inne projekty, które mogą przydać się na lekcji. Ta książka powstała z pasji wielu ludzi. Pasji do opowieści dźwiękowej i rozwijania wyobraźni.

Będziemy szczęśliwi, jeśli proponowanych przez nas dźwięków będziesz słuchał ze swoimi podopiecznymi, a potem rozmawiał o nich. Dzieci nie zawsze potrzebują używania tabletów czy laptopów. Dużo częściej potrzebują wyciszenia, skupienia, a przede wszystkim odpowiedzialnego, przyjaznego i wrażliwego mentora, który rozbudzi w nich zainteresowanie brzmieniem świata. Otwórz uszy i słuchaj!

 

Jak zdobyć książkę?

Zapisz się do naszego newslettera na listę oczekujących. Odezwiemy się do Ciebie, a Ty przekażesz nam adres, na jaki mamy wysłać książkę. Nakład 3000 egzemplarzy!

 

Partnerem projektu jest Fundacja PZU, Fundacja Spiżarnia oraz Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach – Komfort Ciszy.

fot. Małgorzata Biernat

Wspieramy:

This website uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.