Audioedukacja. Lektury uzupełniające.

 1. Apetyt na życie. Rozważania o fikcji i prawdzie w dokumencie radiowym, [w:] Gatunki w mediach elektronicznych. Tom 2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 81-94.
 2. Joanna Bachura, “Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012
 3. Joanna Bachura-Wojtasik, Słuchowisko dokumentalne a rzeczywistość, Zagadnienia Rodzajów Literackich, LXIII, z. 4.
 4. Cieszyńska, J., Korendo, M., 2007. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 5. De Kerckhove, D., 2001. Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości. Warszawa: MIKOM.
 6. Denon Store, 2021. Jakie są początki nagrywania dźwięku? Cz. I
 7. Dymiter, M., 2023. Maszyny do ciszy. Gdańsk: Wydawnictwo Części Proste.
 8. Dymiter, M., 2021a. Notatki z terenu. Gdańsk: Wydawnictwo Części Proste.
 9. Dymiter, M., 2021. Przewodnik dla audiokulturalnych. Gdańsk: Adamada.
 10. Guszta, J., Jaruszewska, K., Piotrowska, M., Piotrowski Sz., 2020. Halo! Tu dźwięk! Kraków: Fundacja Learn How to Sound.
 11. Kapelański, M., (2005). Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego, [w:] Muzyka, Instytut Sztuki PAN, 2005, nr 2.
 12. Klimczak, K., 2011. Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum.
 13.  Kofin, E., 1982. Komunikacja audytywna, [w:] Przekazy i Opinie, nr 2/3, ss. 5–39.
 14.  Lech, F., 2018. Spoglądając na nagrania terenowe   https://culture.pl/pl/artykul/spogladajac-na-nagrania-terenowe
 15.  Losiak, R., 2017. Wokół idei ekologii akustycznej. Koncepcje i praktyki, [w:] Studia Etnograficzne i Antropologiczne, nr 17, ss. 115–126.
 16.  McLuhan, M., 1975. Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 17.  Mich, W., 2014. Prolegomena do historii komunikacji społecznej, t. 2: Badanie historii komunikacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 18.  Michalak, K., 2023. Dźwięk bez fikcji. O radiowym reportażu artystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19.  Michalak, K., 2017. Reportaż „Otwórz uszy”, [w:] Radio Lublin, 20.07.2017,  https://archiwum.radio.lublin.pl/2019/07/04-07-2019-reportaz-katarzyny-michalak-otworz-uszy-2/
 20.  Michalak, K., Świerczyńska-Dolot, M., 2020. „Nie słyszę…” [projekt dźwiękowy], https://nieslysze.pl
 21.  Misiak, T., 2019. Głębokie słuchanie, [w:] Lisok, M. (red.), Głębokie słuchanie. Katowice: Galeria Sztuki Współczesnej BWA.
 22.  Misiak, T., 2017. O regresach słuchania, [w:] Olejniczak, M., Misiak T. (red.), Sposoby słuchania. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 23.  Ong, W. J., 2011. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 24.  Ong, W. J., 2005. Wtórna oralność, [w:] Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 25. Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa, Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 1, 153–175.
 26.  Polewczyk, I., Jarosz, M., [2022]. Akustyka w szkołach. Raport z badań ankietowych. Katowice: Uniwersytet Śląski, https://www.ecophon.com/pl/raport340/
 27. Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa, “Muzy rzadko się do radia przyznają”: szkice o słuchowiskach i reportażach radiowych, Primum Verbum, Łódź 2012.
 28. E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachura, A. Pawlik, „Dwa Teatry”. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
grafika: Andrij Fil, Marta Dunder
 1. Reportażystki Katarzyna Michalak i Magdalena Świerczyńska-Dolot o projekcie „Nie słyszę”, (2020). https://www.youtube.com/watch?v=YVlXTLaFm7A&t=1324s
 2. RMS.pl, [2023]. Krótka historia audio –fonograf, fonoautograf, telegrafon i gramofon, https://rms.pl/baza-wiedzy/1051-krotka-historia-audio-fonograf-fonoautograf-telegrafon-i-gramofon
 3. Schafer, R. M., 1995. Poznaj dźwięk. 100 ćwiczeń w słuchaniu i tworzeniu dźwięków. Poznań: Wydawnictwo Muzyczne Brevis.
 4. Schafer, R. M. (1977). Tuning of the world. New York: A. A. Knopf.
 5. Siegel, M. E., Donoghue, P. J., 2013. Sztuka słuchania. Klucz do udanych relacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 6. Słuchowisko jako gatunkowy konglomerat, [w:] Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, s. 58-69.
 7. Storr, A., 1992. Music And The Mind. New York: Free Press.
 8. Sygizman, K., 2022. Nie słyszę, a może słyszę więcej. Projekt dźwiękowy Katarzyny Michalak i Magdaleny Świerczyńskiej-Dolot, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia
  Litteraria Polonica, Tom 65 Nr 2, ss. 269-283
  http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/ article/view/12298/16107
 9. Tańczuk, R., 2015. „Pejzaż dźwię̨kowy” jako kategoria badań nad doświadczeniem miasta, [w:] Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki, nr 1/2015, ss. 10-19.
 10. Treasure, J., 2011. 5 sposobów na lepsze słuchanie https://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better
 11. Treasure, J., 2017. How to be Heard. Secrets for Powerful Speaking And Listening, Coral Gables: Mango Publishing.
 12. Walzer, D., Lopez, M. (red), 2021. Audio Education, Theory, Culture, and Practice. New York: Routledge.
 13. Warnke, A., 2020. Dźwięk non-fiction https://culture.pl/pl/artykul/dzwiek-non-fiction
 14. Wojtanowska-Janusz B., 2014. Wpływ muzyki i edukacji muzycznej na rozwój dzieci i młodzieży, [w:] Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, Zeszyt 2, ss. 35-46

This website uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.