Åke Blomström Masterclass – Prix Europa stypendium dla młodych autorów

Åke Blomström Masterclass – Prix Europa tak się nazywa kurs mistrzowski dla młodych autorów audio, który w tym roku odbędzie się w Poczdamie przy okazji festiwalu Prix Europa.

Festiwal Prix Europa po raz pierwszy oficjalnie dołączył do projektu szkoleniowego, ale historia kursów mistrzowskich i troska o przekazanie wysokich standardów zawodowych młodszym kolegom po fachu ma długą tradycję i zaczyna się w 1986 roku od Åke Blomström Memorial Prize, nagrody dla młodego, zdolnego twórcy radiowego.

Patron nagrody Åke Blomström przez długie lata był dyrektorem redakcji audiodokumentu w Szwedzkim Radiu (SR). Był niezwykłą osobowością, mistrzem ironii, autorem programów dziecięcych i prekursorem reportażu śledczego.  Wykształcił wielu młodych twórców, sprawił że szwedzki dokument radiowy stanął na najwyższym poziomie profesjonalizmu i wszedł do kanonu europejskiej sztuki radia. Po jego śmierci Szwedzkie Radio ustanowiło stypendium – nagrodę jego imienia przeznaczoną dla młodych reportażystów. Beneficjenci w ramach stypendium mogli uczestniczyć na koszt szwedzkiego radia w Międzynarodowej Konferencji Reportażu. Inicjatorem  powołania stypendium był Peter Leonhard Braun, wieloletni szef departamentu dokumentu artystycznego berlińskiego radia (RBB) i przyjaciel Åke.

Z czasem obowiązki finansowe związane z uczestnictwem w IFC podzieliły między siebie cztery radiofonie skandynawskie, a stypendium objęła swoim patronatem Europejska Unia Nadawców. Celem stypendium było to, aby młody autor, od razu na początku kariery, poznał prace najlepszych, zainspirował się nimi i został oficjalnie przyjęty do rodziny twórców audio. Wyjazd na konferencję był zawsze dużym wydarzeniem dla początkujących radiowców, którym w ciągu kilku dni otwierały się uszy na zupełnie inne  dźwiękowe przestrzenie.

Równolegle, na przełomie wieków, Europejska Unia Nadawców EBU powołała do życia EBU Master School on Radio Features, w którym w systemie mistrz – uczeń pracowali reportażyści z całej Europy. Pomysłodawcą był Edwin Brys, wieloletni kierownik działu dokumentu i słuchowiska we flamandzkim radiu w Belgii (VRT). W trakcie dwuletniego szkolenia, które odbywało się na zasadzie regularnych spotkań na żywo oraz on-line, młody adept sztuki audio pracował nad własnym dokumentem pod okiem swojego mentora oraz uczestniczył w warsztatach, poznając wszystkie aspekty pracy nad audiodokumentem, ze szczególnym  naciskiem na storytelling i wykorzystanie radiowych środków artystycznego wyrazu. Odbyło się 6 edycji szkoleniowych, co roku uczestniczyło w nich około dziesięciu osób.

Od 2014 roku Åke Blomström Memorial Prize oraz EBU Master School połączyły swoje siły, przy EBU powołano do życia  Åke Blomström Award Training -program finansowany przez dziesięć europejskich radiofonii. Trójka stypendystów miała zapewniony udział w Międzynarodowej Konferencji Reportażu IFC i w Festiwalu Prix Europa oraz warsztaty szkoleniowe prowadzone przez najlepszych twórców radiowych przy okazji obydwu wydarzeń. Każdy uczestników dostawał możliwość pracy z coachem  nad własnym dokumentem.

Wiele prac, które powstały w ramach EBU Master School  i  Åke Blomström Award Training zdobyło najwyższe radiowe laury Prix Europa i Prix Italia.

W tym roku po raz kolejny zmieniła się nieco formuła szkolenia, a oficjalny patronat nad nim objął festiwal Prix Europa. Przewodniczącym projektu jest Tim Desmond z Radia Irlandzkiego (RTE), festiwal Prix Europa wspiera program organizacyjnie, zaś  finansowanie jest w gestii europejskich radiofonii.  Åke Blomström Masterclass – Prix Europa, bo tak od teraz będzie nazywał się program, to dwudniowe intensywne warsztaty, podczas których uczestnicy spotkają się z uznanymi twórcami i dowiedzą się, jak powstawały audiodokumenty nagradzane na międzynarodowych konkursach i festiwalach. Stypendyści będą mogli też skonsultować swoje własne pomysły i nawiązać relacje, które pozwolą im na dalszy rozwój zawodowy.

Aby zawalczyć o stypendium wystarczy przesłać życiorys, list motywacyjny i pięciominutowy fragment własnej pracy, w której kreatywnie wykorzystujemy dźwięk do opowiadania o świecie.  Szczegóły i zasady aplikacji na stronie. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia.

This website uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.